Rialc
Rao 0.84

            Poesie anonime


    1      [. . .]ne dix laltrir un dia
    2      [. . .]falsa per ma follia
    3      [. . .]t don cresut sia
    4      [. . .]muyra de jelosia.

    5      Seu ho dixo cavall aja cirayre
    6      es astor mal maner et rodayre
    7      ses ayga mull me vinga rayre
    8      ab mal rahor sia vell tremolayre.

    9      Seu ho dixo de mon hostal me mova
    10     e caja neu e faça tro et plova
    11     e no mabrich capa vella ni nova
    12     es a la nuyt jaga en casanova.

    13     Seu ho dixo en maurellaja neyra
    14     es al talo no port calça enteyra
    15     e cant iray ab dompna per careyra
    16     trench mon braguer e rompã a la seyra.

    17     Seu ho dixo destiu jagan fogaya
    18     es en ivern en uberta cabanya
    19     estret lit ab vella companya
    20     linfant plor lostec men gran lanya.

    21     Seu ho dixo no vaja dret en sella
    22     es al bornar aja mal sots lexella
    23     stret falda larga ma gonella
    24     es al menjar trop pels en mascudella.

 

A
FI.  ESPER
.YPEY.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «El escondit provenzal y su pervivencia en la lírica románica», BRABLB, 24, 1951-52, pp. 201-224, a p. 222.

L’editore afferma in nota: «Me limito a una transcripción paleográfica, ya que el texto del manuscrito, mutilado y corrompidísimo, hace arriesgado intentar una edición interpretativa» (p. 211). — Alla fine «Esta especie de firma va en letra grande, cuidadosamente caligrafiada» (p. 222).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc