Rialc
Rao 0.76c

            Poesie anonime


    1      Huy Valencia fa festa
    2      per venir vos novament.
    3      La ciutat real aquesta
    4      es al vostre manament;
    5      besant peus e mans es presta.
    6      Entrau gloriosament.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Teatre profą, 2 voll., Barcelona, Barcino («ENC»), 1962, vol. II, p. 129.

Dal Dietari del capellą d’Alfons el Magnąnim.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc