Rialc
Rao 0.76b

            Poesie anonime


    1      Lo nom propi ha guanyat
    2      de gran princep e de rey,
    3      qui ab virtuosa ley
    4      ha en son regne regnat.
    5      Per nom propi ’s apellat
    6      rey e princep e senyor,
    7      qui ab dret zel e amor
    8      ha sos regnes gubernat.
    9      Amor e gloria creix
    10     al princep ab just consell,
    11     puix justicia li creix
    12     tot l’estat comu d’aquell.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Teatre profà, 2 voll., Barcelona, Barcino («ENC»), 1962, vol. II, p. 128.

Dal Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc