Rialc
Rao 0.76a

            Poesie anonime


    1      Lo Rey del cel
    2      e Rey dels reys,
    3      rey d’Arago,
    4      tramet a tu,
    5      ceptre real,
    6      jutgant cascu
    7      per egual
    8      de Furs e Leys.
    9      Vulles tots temps
    10     pau encercar,
    11     que fa los pobles
    12     aumentar,
    13     zelant tots temps
    14     lo be poblich,
    15     com a bon pare
    16     e fel amich.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Teatre profą, 2 voll., Barcelona, Barcino («ENC»), 1962, vol. II, p. 127.

Dal Dietari del capellą d’Alfons el Magnąnim.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc