Rialc
Rao 0.68

            Poesie anonime


    1      La mi’amor, pus no us puch dar entendre
    2      lo be que us vull ne dir vos mon voler,
    3      ne us puch parlar ne fer algun plaher,
    4      la voluntat per servey devets pendre.
    5      Per que us tremet cell qui ’n tot m’aconçella,
    6      suplicant vos que y vullau dar crehença.
    7      E dir vos ha ço que·m ve de l’apsença,
    8      pus no u puch dir devant vos yo, donzella.

    9      A vos qui sou de virtuts sens parella,
    10     me don del tot ab humil reverença,
    11     suplicant vos que donets audiença
    12     al dessus dit, sens fer gran meravella.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: KJN. Base: J.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc