Rialc
Rao 0.62

            Poesie anonime


    1      Inperayritz de la ciutat joyosa
    2      de Paradis ab tot gaug eternal,
    3      neta de crims, de virtutz [a]hundosa,
    4      mayres de Dieu per obra divinal,
    5      verge plasen ab fas angelical,
    6      axi com sotz a Dieu molt graciosa
    7      plaça us estar als fizels piadosa,
    8      preyan per los al rey celestial.

    9      Verges ses par misericordiosa,
    10     de vos se tany que·ns defenats de mal
    11     e no siats devas nos endenyosa
    12     pels falliments que fem en general,
    13     mas que·ns cubratz ab lo manto real
    14     de pietat, pus que n’ets cupiosa,
    15     car totz em faitz d’avol pasta fangosa
    16     per que·l fallir es de carn humanal.

    17     Rosa flagran de vera benenança,
    18     fons de merce jamays no defallen,
    19     palays d’onor on se fech la liança
    20     de Deu e d’om per nostre salvamen,
    21     e fo ver Dies es hom perfetamen
    22     ses defallir en alcuna substança,
    23     e segons hom mori senes dubtança
    24     e com ver Dieus levech del monimen.

    25     Vexell de pats, corona d’esperança,
    26     port de salut be segur de tot ven,
    27     vos merexets de tenir la balança
    28     on es pesat be dreytureramen
    29     e pesa mays vostre fill excellent
    30     mort en la crots per nostra deliurança,
    31     que·ls peccats dom em fayt n’en cobegança
    32     al be fizel confes e peniden.

    33     Flor de les flors, dolça, clement e pia,
    34     l’angel de Dieu vesem tot corroçat
    35     e par que Dieus l’a mandat que·ns alcia
    36     don ell es prest, ab l’estoch affilat:
    37     donchs plaça vos que·l sia comandat
    38     qu’estoyg l’estoch e que remes non sia
    39     tot fallimen tro en lo presen dia
    40     e·ns done gaug e patz e sanitat.

    41     Estel de mar que los perillans guia
    42     e·ls fay venir a bona salvetat,
    43     si Ihesu Chrst obesir no volia
    44     ço que per vos li sera supplicat,
    45     mostratz li·ls pitz don l’avetz alletat
    46     et totz los santz ab la gran jerarchia
    47     de Paradis, qui us faran companya:
    48     tot quan volrets vos er ben autreyat.

    49     Mare de Dieu, cap de virginitat,
    50     si no lausam la vostra senyoria
    51     o no us servim tan be co us tanyeria,
    52     de pauch sen mou et no de volentat.
    53     Ihesus veray, un Dieu en trinitat,
    54     vos avetz dit que la mort no us plasia
    55     del peccador, mas convertit viuria:
    56     donques merce, merce, per karitat.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 294.

52 et] &.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc