Rialc
Rao 0.61

            Poesie anonime


    1      [Gen]til dompna sens erguyl,
    2      si vostr’amor no m’acuyl,
    3      ay las, que·m faray?
    4      Morray!

    5      [Ca]r no us podi mon cor dir,
    6      trop greu e cruel martir,
    7      las, sofir;
    8      vos m’en pogrets leu [gu]arir
    9      solament ab consentir
    10     e cobrir.
    11     E donchs, pus res als no vuyl,
    12     girats vas me lo vostr’uyl
    13     disen: «Merce t’ay,
    14     ça vay».

    15     Ay las, ben fora joios
    16     si·l vostre cos precios,
    17     amoros,
    18     ab un dolç ris gracios,
    19     conogues volentoros
    20     vas me fos!
    21     E donchs, dompna, per qui·m tuyl
    22     d’aymar tot quant amar suyl,
    23     gitats me d’esmay,
    24     si us play.

    25     Vos tenits, dompna plasen,
    26     mon cor e l’entendimen
    27     e le sen,
    28     xi que, vetlan e durmen
    29     e stan parlan ab la gen,
    30     no enten
    31     res mas vos, en qui·s recuyl
    32     prets, valor, per que no·m duyl
    33     sitot sofert n’ay
    34     gran glay.

    35     Dolç Mirayl, le vostr’escuyl
    36     e le vostre plasent huyl
    37     me fan estar jay
    38     d’uymay.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983, p. 213.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc