Rialc
Rao 0.52

            Poesie anonime


    1      Eras quant vey arbres e brotz florir
    2      per camps e prats, per munts e per barranchs,
    3      ab gran brogit, que l’aygua surt a tranchs
    4      lay dels grans flums que·ls boys fan retondir,
    5      vulh yeu bestir
    6      un chant, pus vey lo temps en totes parts
    7      vertz e noells, e suy de joy ten erms,
    8      can mays cossir, e pessamens plus ferms
    9      ay dins mon cor, qui·m dona larts
    10     punyents com darts.

    11     Aysi·m suy mis en penssaments testarts,
    12     que re no·m plats, ans tot gaug de me surt,
    13     d’on crey en breu me vida se n’acurt,
    14     pus que no vey la belha d’on suy arts
    15     . . .
    16     Se·m fes senyor ab tot l’aur que s’i culh,
    17     no crey me fes alegra ne jausen,
    18     tan suy destretz per lyey a cuy acten
    19     mon cor tot jorn quan la vesen meu hulh
    20     qu’autre no·n vulh.

    21     La nuyt e·l jorn cant me vest o·m despulh,
    22     lo cor no·m part ne de ley no·l ne lunh,
    23     car fin’amors qui m’ha liatz e·m punh
    24     me fa penssar en son gentil sculh,
    25     net, ses argulh,
    26     tant que languesch con no vey son cors gay,
    27     e vau com folhs maldint celhs qu’an lonhat
    28     mon gaug e be, d’on suy ple de mal fat;
    29     per que prech Deu qu’enans que pas lo may
    30     muyre de glay.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 85. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 9 l’ipometria è insanabile e larts non è documentato. — 15 si segnala la lacuna si rinumerano i vv. seguenti. — 16 Se·m fes] S·eu fos ed.— 20 qu’autre] qu’altre ed. — 21 me] [m]e ed. (m- molto sbiadita, ma presente nel manoscritto). — 22 ne] [ne] (idem) || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 20  qu’autre] quatre ms.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc