Rialc
Rao 0.51

            Poesie anonime


    1      Eras diray ço que us dey dir,
    2      e ben lieu pora·m tal ausir
    3      que valgre mays [e]stes susaus;
    4      mas ges per ço no dey felhir
    5      a celh qui·m fa mon Dieu plavir
    6      la nuyt preyan dins mon hostau[s]
    7      qu’ieu en xantes
    8      qu’eperagues
    9      l’alb’e·[l] jorn clar,
    10     per qu’yeu posques
    11     mils e saubes
    12     son joy celar;
    13     qu’aysi s’escay
    14     que del fortfayt
    15     se guard d’uymay,
    16     si no, diray:
    17     Via sus, cavalhiers
    18     guerrers, que lausangiers
    19     no us assauton en l’alba!

    20     Vos, cavalhiers qui m’[e]scoltats,
    21     a tuyt dich e prech que diats
    22     que ver es ço qu’yeu dich xentan;
    23     que, sitot gayta s’es reptats
    24     que ço que dits no es vertats,
    25     ges per ço [no] anets dubtan
    26     de tost levar
    27     e de mandar
    28     cest scudier,
    29     car qui vol far
    30     ar m’es compar;
    31     ja del port[i]er
    32     no cal temer,
    33     car clau ne fer
    34     no·l destreny re;
    35     enans dich be
    36     que·s gart tot cavalhier
    37     anans ez apres l’alba.

    38     A tuyt ho dich cominalmen,
    39     mays un me·n mou major conten
    40     que·l valgre mays qu’axis primer;
    41     pauch li valdra son ardimen
    42     si trop li dura son poch sen
    43     . . .
    44     be·l tench per fat
    45     si del comjat
    46     no s’es cuchos...
    47     A tort reptat
    48     l’ay, car muntat
    49     lo vey lay jos
    50     en son ferran
    51     garnit, frepan,
    52     gent arrean
    53     en aut crian:
    54     «Nostr’es lo gan,
    55     d’autruy lo dan!»
    56     D’eres anan
    57     sonech un corn en l’a[l]ba.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Alba trovadoresca de autor catalán», Revista de filología española, 34, 1950, pp. 151-165.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc