Rialc
Rao 0.40

            Poesie anonime


    1      Dons, com saria
    2      ques ab vos no trobes
    3      merce, aymia,
    4      la gencer qu’anch nasques?
    5      Car yeu tot dia
    6      de ienols e de pes
    7      sancta Maria
    8      prech que vostr’emor mi des,
    9      e suy nuyritz enfans
    10     per far vostres comans,
    11     e ia Dieu no me sans
    12     si yeu vulh strayre;
    13     proz dompna de bon ayre,
    14     soffritz que us bays los guants,
    15     que de l’als suy dubtayre.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 9. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. ||  Si separano i versi in base alle rime. — 8 è ipermetro e 12 ipometro. — 6 si] se ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 5 yeu] yem ms.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc