Rialc
Rao 0.151

            Poesie anonime


    1      Vos que axi sospirats fortment
    2      e mostrats gran dol ab mariment,
    3      a quy por [. . .] aycel e gent
    4      ho cuy querets al monument?
    5      Ay ay ay Deus, tan gran es nostra dolor!

    6      Tornat vos en per lo cami
    7      e sapient tuyt [. . .] vezi
    8      qui Deus qui feu pa e vy
    9      resuscita uy bon mati.
    10     Ay ay ay Deus, tan gran es nostra dolor!

    11     En Galilea vos n’anats
    12     per veser Deus quy demandats:
    13     aqui·l podets veser asats,
    14     que axi es ço sapiats.
    15     Ay ay ay Deus, tan gran es nostra dolor!

    16     Vos qui aveu en Deu esper
    17     qui el sepulcre volch yaser,
    18     venits avant lo loch veser,
    19     que no vos cal paor aver.
    20     Ay ay ay Deus, tan gran es nostra dolor!

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 309.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc