Rialc
Rao 0.150

            Poesie anonime


    1      Vida e mort me donen molt sovent
    2      sis cavallers de molt antich linatge;
    3      e lo primer es d’un strany lengatge
    4      qu’en temps passat solia sser valent;
    5      los sinch restants entre nos son criats,
    6      e la hu d’ells val poch sens companyo;
    7      los quatr’epres fan nom tots ajustats,
    8      que, si u legiu, moriha sens raho.

    9      Canong’emich, be son molts anys passats
    10     que tal contrast dins mi fa sa mayso,
    11     no pas tostemps, mas a punts arrapats:
    12     si ’ndevinau, haureu un bell cordo.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canšoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 142.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc