Rialc
Rao 0.146

            Poesie anonime


    1      Un fermall se ab nou perles molt belles;
    2      tres, quatre, dos: axi stan subtilment.
    3      Ab les de munt, si stau sobre elles,
    4      golg e tristor haureu en un moment;
    5      ab les del mig, a quatre peus anant,
    6      es se salvat le qui elles nomenen,
    7      e si fare lo que diu lo restant,
    8      diran franch hom, si me cobla comprenen.

    9      Molt magnifich, pus les virtuts offenen
    10     mos sentiments, d’aquest cors tan galant
    11     dir lo·m vullau, car de vos ells speren
    12     soccors haver: no·n siau ignorant.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 141.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc