Rialc
Rao 0.14

            Poesie anonime


    1      Ara lausetz, lauset, lauset
    2      li comandamen l’abbet.

    3      «Bela, si vos eravatz moina de nostra maiso,
    4      a profit de totz los moines vos pendriatz liuraso;
    5      mas vos non estaretz, bela, si totz lo jorns enversa no»,
    6      zo dix l’abbet.

    7      «Bela, si vos voliatz en nostr’orden remanir,
    8      gras capos ne grosses oches no vos poirian falir;
    9      mas a vos covenra, bela, ab totz los monges a jazir
    10     [e] ab l’abbet.

    11     Er nos em .iiij. vint moines tuit d’una religio,
    12     e qan l’uns fa tort a l’altr[e] ab grans verges nos batom;
    13     mas vos no seretz batuda si de colps de cuilos no»,
    14     zo dix l’abbet.

    15     «Si vos ez .iiij.xx. moines, lo vulria mais de cen,
    16     e serai ne fort irea si no us ren totz [. . .] tanz;
    17     levarai vos la quintena, firetz tuitx ardiamen
    18     ab vostr’abet».

    19     «Bela, anui[t in]traretz dinz en nostre dormitor;
    20     de .l.iiij. moines vos en farem cobertor:
    21     non au[si]rez sein ne clotxa si de vits sejornatz no»,
    22     zo dix l’abbet.

    23     Ara n’intra nostr’am[ia] ab los fraires el dormitor:
    24     ja non exira la bela tro qe dessus e desor
    25     li don l’abbet.

 

 

 

Ed. Gerald Bond, «The Last Unpublished Troubadour Songs», Speculum, 60, 1985, pp. 827-849, a p. 845.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc