Rialc
Rao 0.133

            Poesie anonime


    1      Senyora graciosa,
    2      en tots fayts adonosa,
    3      complida de bellea,
    4      a la vostra noblea
    5      soplich tot homilmen,
    6      com a leal serven,
    7      qu’al pus tost que puxats
    8      que vos m’acorregats,
    9      car yo pas gran dolor
    10     per vos en lo meu cor.
    11     E·m fonch e m’ars per vos,
    12     senyora de valos,
    13     que·ls metges no u conexen
    14     per ço car no u merexen,
    15     que null metge no y pot valer
    16     mas vos, senyora, que requer,
    17     merce claman a genollos,
    18     que yo pogues perlar ab vos,
    19     car jur vos per lo deu d’amors
    20     que tuyt lo fi amador
    21     (ni lo Amorat, ni Brunor)
    22     no sofriren tan per amor
    23     com yo, que stich en gran tristor
    24     com no us pux recontar
    25     los mals que·m feu passar.
    26     Donchs, gentil, plasent criatura,
    27     pus bella qu’anc formas natura,
    28     flor de joven hon joy reviu,
    29     no avets lo cor tan squiu
    30     que no agessets pietat
    31     de mi, que tan vos e amat.
    32     Hon vos prech que perdonar
    33     me vullats si expresar
    34     no y e volgut lo vostre nom,
    35     car enganat hi es molt hom
    36     en scriure·l nom planament;
    37     enapres, si complidamen
    38     no e scrit los vostres prets
    39     ne les vostres laors podets
    40     entendre, si n’agues causir,
    41     car ja de vos no pot mentir
    42     null hom que us volgues lausar.
    43     Per qu’eu, dompna senes par,
    44     vos prech molt que obesir
    45     vos placia los meus dits.
    46     Sopley vos que, de present,
    47     n’aja vostr’entenimen.
    48     Feta per lo suplican
    49     a noranta .v. de l’an
    50     part .m. .ccc., en abril,
    51     si be es lo temps tan vil,
    52     mas es de gran dolçor,
    53     e tot per vostr’amor.

 

 

 

Ed. Gemma Brunat, Rialc 2001.

Ms.: E. || 2 fayts]  fays. — Text signat per Le suplicant.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc