Rialc
Rao 0.128

            Teatro

            Passió de la Catedral de Barcelona (frammenti)
a.

    1      Seyer, yo y ire volenter,
    2      e no vull que me·n detz diner;
    3      enans me·n son fort alegrat
    4      com d’aqueys fet m’avetz parlat:
    5      yo fuy fort irat de la mort,
    6      cor conegi que era gran tort.

 

b.

    1      E pensem lo de despenyar,
    2      que lo cor no m’o pot durar.
    3      De la sua mort son tant hirat
    4      que no·m se si·m viure acabat.
    5      E axi prec ne vos, compayo,
    6      que be n’avem dret e rayso:
    7      e pensem ho de a[r]ancar,
    8      que aytal Senyor en creu no deu estar.

 

 

 

Ed. István Frank, «Fragment de Passion catalan conservé à la Cathédrale de Barcelone», Miscellánea filológica dedicada a Mons. A. Griera, vol. I, Barcelona, C.S.I.C. - Instituto M. Cervantes - Instituto de Estudios Pirenaicos, 1955, pp. 249-256.

b 9 Senyor è da espungere, secondo Frank, per ristabilire il sillabismo.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc