Rialc
Rao 0.11

            Poesie anonime


    1      Amor de cor hafectuos,
    2      per ço car es occasios
    3      dels grans treballs d’on suy resens,
    4      pels quals pux leu esser destens
    5      ates lo foch d’on trop enflam,
    6      primer envoch, sopley e clam
    7      que per me prech leys que voler
    8      me fay de cor e de sauber
    9      – e ten gransments com se pot dir –
    10     que, si·l plats, no·s vulle scondir
    11     de retener me per sclau,
    12     axi com sap que te la clau
    13     en son puny ferm de tot be.
    14     Atressi, clis, requir Merce,
    15     la qual soen fay adjutori
    16     a cells que passen porgatori
    17     per semblans fayts com eres eu,
    18     que per me prech, pus que per seu
    19     pus me reput que de mieys.
    20     Umillitats, Joys e Domneys
    21     sopley ayan en remenbrança
    22     que, tug ensemps ab Esperança,
    23     preguen per me curosamens.
    24     Gentilese, tot exements,
    25     la qual preten sos cors benignes,
    26     d’entyer laus, sus tots insignes,
    27     per me prech tost, hans que perescha.
    28     Lealtats no se n’escondescha,
    29     ans totas vets que·n vege cas,
    30     ab son engeyn, per me prech, las,
    31     axi com sap mon nassassari.
    32     Cortesia prenda ’dventari
    33     de mon greu mal e pene granda
    34     e pres a leys publich l’espanda
    35     per me pregant ab diligença.
    36     Ricors e vera Conexença,
    37     Jolietats e Valors pura,
    38     Ensenyaments, Prets e Mesura
    39     per me preguen, e Castetats.
    40     E prech per me Simpliçitats;
    41     e prech per me tota Franquesa;
    42     e prech per me ferven Proesa;
    43     e prech per me Laus vius e vers;
    44     e prech per me Renoms çençers;
    45     e prech per me Raysos veraya;
    46     e prech per me Bellesa gaya;
    47     e prech per me Nobilitats;
    48     e prech per me fina Bontats;
    49     e prech per me gen Melodia;
    50     e prech per me may Lussania;
    51     e prech per me Prudença nauta;
    52     e prech per me Beutats hasauta;
    53     e mes tug li fin hamador,
    54     cells qu’an sentit de la dolor
    55     que fay Hamors als seus passar.
    56     E poden ho bonaments far,
    57     per ço qu’an ja d’ells mateys vist;
    58     preguen per me, donchs, que ten trist
    59     se son estar en vida croya.
    60     E requir ne Ector de Troya,
    61     Anxilles, Troyolus e Paris,
    62     Floris, Jason, qu’en exemplaris
    63     ay vists d’emor bendir gransments;
    64     e mes los nobles e valens
    65     Febus e de Gullo Godofre,
    66     e de Blaya Rodes en Jofre,
    67     Tristany, Lençelot e Delides
    68     e Galeot e Palomides,
    69     e·ls altres tots qui son passat.
    70     E les dones qui n’an testat
    71     ne requir, totes de cor fi,
    72     que per me preguen hatressi:
    73     axi com es primer Elena,
    74     Medea, Bryseyda, Serena,
    75     e Blanxasflos ez Adriana,
    76     Isout la Bronda, que lussana
    77     foch mot, e la Dona del Lach,
    78     ne Maleaut no se n’amach,
    79     ne Ginebra la plasenteyra,
    80     ans fassen totas per maneyra
    81     que mont en breu d’amor la serra.
    82     Ez eu, genols ficats en terra,
    83     juntas les mans, ab cor devot,
    84     ten humilment com per mi·s pot,
    85     car la sopley hamonestan,
    86     per la dolçor e beutat gran,
    87     per lo bon sen e per la fama
    88     e per lo ben d’on ell’es flama,
    89     e pels acullirs peratgosos,
    90     e pels dits savis e ginyosos,
    91     e per los portaments honests,
    92     e per los nets ez humils gests,
    93     e per lo capdellar discret,
    94     e per son haresar perfet,
    95     per tot ço qu’en leys s’amassa,
    96     que, si li plats, gracia·m faça
    97     tal que mos prechs vulle recebre
    98     e migançant aquells concebra
    99     en se voler que·m luny de mal.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2000.

Ms. l. || Manquen totes les inicials de vers a partir del v. 14; s’han restituït per conjectura, a cops arriscada. — 16 passen] passe. — 26 d’entyer] den teyr. — 41 Franquesa] francosa. — 54 cells] cell. — 690 son] so. — 75 ez Adriana] e sadriana. — 79 plasenteyra] playsentera. — 82 Ez eu] [E] seu. — 92 ez] es.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc