Rialc
Rao 0.104

            Poesie anonime


    1      Pau sia ab vos e ab tot lo restant
    2      car ia no puch passar mes ab spera
    3      perdent mon temps de que ia·s desespera
    4      sia voluntat qui us soli’amar tant.
    5      E pus no veig que vaia millorant
    6      lo temps per mi es raho que·m retraga
    7      de vos amar e finara mon plant:
    8      servir amor pigor mal es que plaga.

    9      Amor, no·m prens que·m vai ambaraçant
    10     per vos servir ne fer lo que solia
    11     car yo us conech e veig qu’es grant folia
    12     ffer res per vos si matex turmentant:
    13     ab altri·m pens farets lo ioch volant.
    14     .  .  .
    15     .  .  .
    16     .  .  .

    16     Mes am partir que restar congoxant
    17     car lo pensar fa mudar mas semblança
    18     qui·m ve per vos de que pert la sperança
    19     de nunqua aver ço don suy desirant
    20     e aia prou mon fer anar rodant
    21     que·l cap me dol con pens curar la plaga,
    22     que long temps he desiiada esperant:
    23     servir amor pigior mal es que plaga.

    24     E pos que part, amor, no returant
    25     c’un gran engan vostre no·m s’amaga
    26     hoian mon dit los qui·ns van encalçant:
    27     servir amor pigor mal es que plaga.

 

 

 

Ed. Francisca Vendrell de Millás, El Cancionero de Palacio, manuscrito 594, Barcelona, C.S.I.C., 1945, p. 246. 

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc