Rialc
Rao 0.102

            Poesie anonime


    1      Pertir me vay lenguint e sospiran
    2      de le bele qu’eu ay amade tant;
    3      pertir me vay per me gran cortesie,
    4      merit apres, mas be·m play que seu sie;
    5      perqu’eu le·n prey que no·m faze semblant
    6      de mi eymar am puys que·m va lexan.
    7      Ay, mon seyor! Per merce us prec no sie
    8      car bon’emor nuyl tems no·s deu partir,
    9      que abans se deu tostems celar et cobrir.
    10     Xenteray que estat noiy longement
    11     de la bele qui·m fa desesperar;
    12     e diray li que estis no l’aus preyar,
    13     Amor mereix no muyre ten soveyn.
    14     Merce li prec, car ben fore uymays ore
    15     que li pleses que·m fes de si gemir;
    16     e pus tant s’es que axi lo·m fa lenguir
    17     a morir me del desir no·m say l’ore.
    18     Sera pecat si en muyr d’eytal turmen,
    19     car be soen direm fa pies que trebelar.
    20     Dons que ferai, pus no·m lexe pensar
    21     li dous cosir que·m done a mi soveyn?

 

 

 

Ed. Manuel Milà i Fontanals, De los trovadores en España, in Obras completas, vol. II, Barcelona, s.e., 1889, p. 492 nota.

Il testo è molto degradato. Rinunciamo a qualsiasi intervento sostanziale (si è solo aggiunta, nei limiti del possibile, la punteggiatura) e a un’articolazione strofica, ma a partire dal v. 10 si riconoscono tre quartine abba.

9 e 19 sono ipermetri. — 10 que estat, forse que e stat; noiy potrebbe stare per lony (cioè luny). — 11 despensar ms. (correzione suggerita dall’editore).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc